Lomakkeet

Alla on käyttämämme henkilötietolain mukainen potilasrekisterilomake sekä esitietolomake, mitkä pyydämme tulostamaan, täyttämään ja ottamaan mukaan ensimmäiselle hoitokäynnille.

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) MUKAINEN INFORMOINTI

Potilastietonne talletetaan suostumuksenne perusteella rekisteriin, jota pitävää fysioterapialaitos. Potilastietonne ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme talletetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen tai rajata sitä.

Lisätietoja saa henkilökunnaltamme.

Lomakkeen voi täyttää selaimessa ja sen jälkeen tulostaa sen allekirjoittamista varten.
Lomake tulee olla käytettävissä ennen ensimmäistä hoitokertaa.

Tulosta potilasrekisterilomake (word):Potilasrekisterilomake-suomi_2016

HOITOSUUNNITELMAN LAADINNASSA KÄYTETTÄVÄT ALKUTIEDOT

Tämä esitietolomake auttaa fysioterapeuttia hoitosuunnitelman laadinnassa.
Tiedot ovat luottamuksellisia!

Ensimmäisen hoitokerran yhteydessä fysioterapeutti laatii hoitosuunnitelman lomakkeessa annettujen alkutietojen ja haastattelussa saamiensa lisätietojen perusteella yhdessä asiakkaan kanssa.

Henkilökuntamme auttaa tarvittaessa!

Tulosta ja täytä lomake ennen ensimmäistä hoitokertaa ja ota se mukaasi.
Esitietolomake nettisivuille 2016