Fysioterapia

Fysioterapia ja hieronta (fysioterapeutti, MST)


Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jossa keskitytään hoitamaan sairauksista, onnettomuuksista tai vanhenemisesta seuranneita liikkumisvaikeuksia ja muita puutteitä fysikaalisessa suorituskyvyssä. Toisaalta fysioterapiaa käytetään myös parantamaan suorituskykyä esimerkiksi huippu-urheilussa. Fysioterapian harjoittaja on fysioterapeutti.

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan.

Fysioterapian menetelmiä ovat toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia, manuaalinen terapia, MST

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia
– Manuaalinen selkäterapeutti, MST Tutkii ja hoitaa
– Selän painovoimavenytys Q2-tuolilla

Selkäterapeutti tutkii ja hoitaa Sinua uusin, nykyaikaisin menetelmin. Fysioterapeuttisen diagnoosin tekeminen on tarkempaa ja näin myös hoito on tehokasta ja oikein kohdistettua. Manuaalinen selkäterapeutti mobilisoi ja tarvittaessa manipuloi nikamia ja nivelia. Alaselän liiketoimintahäiriöiden tutkiminen ja hoito on erityisosaamistamme selän alueen kivuissa.

MST eli manuaalinen selkäterapia on erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas-
ja nivelrakenteiden tutkimiseen sekä hoitoon. Hoitomuotona käytetään pehmytkudoskäsittelyä, mobilisaatiota ja
manipulaatiota. Hoitojen tehostamiseksi voidaan käyttää myös kylmä- ja lämpöhoitoja, sähköhoitoja sekä akupunktiota.

Fysiohuoneella MST-koulutuksen ovat käyneet:
fysioterapeutti, MST Armi Ratamaa
fysioterapeutti amk, MST Jarkko Härkänen

Lisätietoa MST-koulutuksesta saat linkistä:
www.fysioppi.ne

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

(mm. Kelan maksusitoumuksilla ja sairaanhoitopiirin palvelusetelillä)
Neurologinen, tules- ja reuma

http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus-1.1.20162

Yksilöllinen kuntoutus perustuu asiakkaan yksilöllisiin kuntoutustavoitteisiin, mitkä on laadittu yhdessä asiakkaan ja mm. lääkärin ja fysioterapeutin kanssa. Kuntoutustavoitteiden lähtökohtana on perusterveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma sekä alkuvaiheen haastattelut ja arvioinnit. Tavoitteet laaditaan pääasiassa GAS-menetelmällä.
Kuntoutuksessa edistetään työ- ja toimintakykyä sekä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa ja elämän ympyröissä.
Aktiivinen osallistumintn ja oman toiminnan lisääminen ovat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen keskeisiä teemoja. Kuntoutuksessa pyritään löytämään ja hyödyntämään omia voimavaroja ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnista.

KOHDERYHMÄ

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on sairaus tai vamma sekä sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Kuntoutujalla tulee myös olla huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa.
Kuntoutustarpeen arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisimman laajasti henkilön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Esim.
* vaikeavammaiset
* neurologiset sairaudet kuten aivoverenkiertohäiriöt, MS, Parkinson
* lihassairaudet
* CP
* selkäydin- tai aivovammat
* reuma

Pitkän kokemuksen ja koulutusten tuomalla ammattitaidolla myös lasten kuntoutus on meille tuttua. Erityisryhmien kuntoutusta tekevät kaikki fysioterapeutit.

Terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapiamenetelminä käytetään tuki- ja liikuntaelinsairauksien liikkuvuutta ja lihasvoimaa parantavia harjoitteita. Harjoittelun toteuttaa fysioterapeutti. Hoito-ohjelmassa pyritään jatkuvasti etenevään kuormitusohjelmaan, joka ottaa huomioon asiakkaan erityistarpeet sekä työssä että vapaa-aikana.

Terapeuttinen harjoittelu perustuu kivuttomaan liikkeeseen ja usean toiston sarjoihin.

Harjoittelun välineinä käytetään kevyeksi suunniteltuja vetolaitteita, mutta myös mm. keppejä, irtopainoja, sekä kehon omaa painoa. Harjoittelun tavoitteena on parantaa liikkuvuutta, lihasvoimaa, koordinaatiokykyä sekä näiden myötä poistaa mahdollista kipua. Fysioterapeutti suunnittelee jokaiselle oman yksilöllisen harjoitusohjelman, jota muokataan aina paranemisen edetessä.

Terapeuttista harjoittelua ohjaavat kaikki fysioterapeutit sekä hieroja.

Faskiamanipulaatio Stecco I-III ©/Faskiakäsittely

Milloin faskiakäsittelystä voisi erityisesti olla hyötyä?

faskiamanipulaatio

– Voidaan käyttää kaikissa tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa
– Pitkittynyt tilanne mikä ei tunnu paranevan ”normaalissa” ajassa
– Vaivaa on, mutta mitään selittävää ei lukuisista tutkimuksista ja hoidoista huolimatta ole saatu selville
– Vammojen ja leikkausten jälkitilat, jopa pitkä aika sitten tapahtuneet
– Eri puolella kehoa ilman ”syytä” esiintyvät/katoavat kiputilat
– Aktiivisen liikkujan, urheilijan yms kehoaan paljon käyttävän henkilön oireiden poistaminen ja suorituskyvyn parantaminen

Lisätietoa www.fasciamanipulaatio.fi

Huom! Sekä Faskiamanipulaatio- menetelmä että Stecco-nimi ovat EU:n tavaramerkkisuojan alaisia ja niitä voivat käyttää vain kyseisen kurssin käyneet.

Asentohuimaus

Asentohuimaus

Huimaus on yksi yleisimmistä syistä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Väestötutkimuksissa on arveltu, että 10 % suomalaisista potee elämänsä aikana huimausta. Yleisin huimaus on korvaperäinen asentohuimaus, jota kutsutaan myös hyvänlaatuiseksi asentohuimaukseksi.
Tavallisin se on 50-65 vuotiailla, mutta myös muissa ikäluokissa sitä tavataan.

Korvaperäinen asentohuimaus johtuu siitä, että sisäkorvan tasapainoelimessä olevat tasapainokiteet joutuvat väärään paikkaan. Syytä siihen ei tiedetä. Huimauksen tunteen laukaisee tietty asento, se on pahinta makuuasennossa ja illalla makuulle mennessä se voi toistua.

Asentohuimaus voi kestää 1-2 vuorokaudesta jopa viikkoihin tai kuukausiin. Korvaperäinen asentohuimaus on pyörivää, karusellimaista, se alkaa lähes aina äkillisesti.

Korvaperäinen asentohuimaus katoaa itsekseen, mutta asentohoidon avulla oireilua voidaan lieventää ja oireiluaikaa lyhentää.
Asentomanöövereitä ohjaa lääkäri tai fysioterapeutti. Yleensä kerta tai kaksi riittää. Asentomanööverit ovat erittäin tehokas hoitomuoto. Yli 90 % potilaista saa siitä avun.

Meillä asentomanöövereitä ohjaavat fysioterapeutti, MST Armi Ratamaa, fysioterapeutti amk, MST Jarkko Härkänen ja fysioterapeutti amk Esa Ratamaa