Fysioterapia

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 • Fysioterapia
 • Neurologinen ja vaikeavammaisten fysioterapia
 • Liike- ja liikuntahoidot
 • Lääkinnällinen harjoitteluterapia, LHT
 • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta
 • Manuaalinen terapia, MST
 • Fysioterapia on terapiaa, jossa keskitytään hoitamaan sairauksista, onnettomuuksista tai vanhenemisesta seuranneita liikkumisvaikeuksia ja muita puutteitä fysikaalisessa suorituskyvyssä. Toisaalta fysioterapiaa käytetään myös parantamaan suorituskykyä esimerkiksi huippu-urheilussa. Fysioterapian harjoittaja on fysioterapeutti.

  Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan.

  Fysioterapian menetelmiä ovat toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.