Kotikäynnit

Teemme fysioterapiakotikäyntejä ja muita asiakaskäyntejä asiakkaan toivomusten ja tarpeen mukaan kouluihin ja päiväkoteihin, palvelutaloille, työpaikoille, kotiin, kuntosalille, uimahallille jne.

Fysioterapiakotikäyntien pääasiallinen kohderyhmä ovat neurologiset ja vaikeavammaiset asiakkaat sekä asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaitamme ovat lapset, aikuiset ja ikääntyneet.

Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä auttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa.

Fysioterapian kotitalousvähennys on hyväksytty

Suomen Fysioterapeuttien terveyspoliittisiin tavoitteisiin kuulunut kuntoutuksen kotitalousvähennys on Marraskuussa hyväksytty eduskunnassa. Kotitalousvähennystä on tästä vuodesta alkaen mahdollista saada kotona tuotetusta fysio- ja toimintaterapiasta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on ensi vuonna 3 500 euroa ja työn osuudesta voidaan vähentää 60 prosenttia. Yritykset voivat hakea kotitalousvähennystä asiakkaidensa puolesta.

Kotitalousvähennyksestä hyötyminen edellyttää, että henkilö maksaa sen verran veroja, että niistä voidaan tehdä vähennyksiä. Toisaalta kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös työ, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Henkilö voi siis hankkia esimerkiksi pienituloiselle läheiselleen kotona toteutuvia fysioterapiapalveluita ja saada näistä kotitalousvähennyksen itselleen.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousv%C3%A4hennyksen-edellytykset/

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/fysioterapian-kotitalousvahennys-on-hyvaksytty/