Kotikäynnit

Teemme fysioterapiakotikäyntejä ja muita asiakaskäyntejä asiakkaan toivomusten ja tarpeen mukaan kouluihin ja päiväkoteihin, palvelutaloille, työpaikoille, kotiin, kuntosalille, uimahallille jne.

Fysioterapiakotikäyntien pääasiallinen kohderyhmä ovat neurologiset ja vaikeavammaiset asiakkaat sekä asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaitamme ovat lapset, aikuiset ja ikääntyneet.

Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä auttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa.