Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, EU:n kansallinen tietosuoja-asetus)

Tietosuojaseloste-2018